Biogas Danmark til Concito: Jeres kritik af biobrændstoffer er forsimplet

Concito tegner et forsimplet billede af CO2-fortrængningskravet som metode til at opnå klimareduktioner. Et ambitiøst krav er nemlig både en sikker og billig vej til grøn omstilling, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Altinget.

Et ambitiøst, teknologineutralt og stigende CO2-fortrængningskrav er som metode den mest sikre og billigste vej til at nå reelle CO2-reduktioner i transportsektoren, fordi det giver konkurrence og er lovkrav, som brændstofleverandørerne er forpligtede til at opfylde.

EU er desuden på vej med at stille skærpede klimakrav til biobrændstoffer, så transportmarkedet får incitamenter til at vælge de biobrændstoffer, der har en høj klimaeffekt.

Derfor er det meget forsimplet fremstillet, når Concito i Altinget den 27. juni blandt andet bruger en kritik af biobrændstoffer som argument imod regeringens plan om at forhøje CO2-fortrængningskravet.

EU kræver markant højere CO2-fortrængningskrav i 2030
Først og fremmest vil en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet i 2025 være et første nødvendigt skridt til, at Danmark lever op til nye, skrappe klimakrav til transportsektoren, som er på vej fra EU.

Indtil videre er det tilsyneladende gået under radaren hos Concito, at EU-landene har aftalt, at der i 2030 implementeres et CO2-fortrængningskrav på 14,5 procent i transportsektoren. Alternativt at VE-andelen i transportsektoren kommer op på 29 procent. Det nye VE-III direktiv forventes implementeret i national lovgivning inden for det næste halvandet år.

Konsekvensen bliver dermed, at Danmark skal gennemføre en markant forhøjelse af sit CO2-fortrængningskrav, der lige nu er på 7 procent i 2030.

Hvis transportsektoren ikke skal udsættes for en decideret chokbehandling i årene lige før 2030, bliver det nødvendigt at forhøje CO2-fortrængningskravet yderligere trinvis fra 2025 og frem mod 2030. En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet i 2025 og videre frem vil derfor være en hjælp til, at transportsektoren kan komme i gang med at tilpasse sig de kommende EU-krav.

En ekstra bonus vil være, at det også løser Danmarks store problemer med at leve op til de årlige reduktionsforpligtigelser uden for kvotesektoren. Forpligtelser der ellers bliver dyre at indfri, da man skal købe engangs aflad i form af dyre CO2-kvoteannulleringer og andre landes emissionstilladelser, der ikke hjælper på de øvrige forpligtigelser. Alle krav skal ses i sammenhæng, når der besluttes løsninger.

En effektiv løsning, der er billig for danskerne
Karsten Capion gentager i øvrigt, at CO2-fortrængningskravet er en dyr løsning. Det kan blive konsekvensen, hvis der kun er tale om en forøgelse af CO2-fortrængingskravet i 2025, der kun opfyldes med dyr HVO-diesel. Derimod ser regnestykket helt anderledes ud, hvis det nuværende CO2-fortrængningskrav hæves alle år frem mod 2030, hvor der tages højde for ILUC, og el inkluderes.

Biogasbranchen har beregnet, at biogas i transportsektoren kan opfylde CO2-fortrængningskravet langt billigere end HVO-diesel, når blot kravet bliver langsigtet. Et enkelt nyt biogasanlæg kan levere tilstrækkelig med ny ustøttet biogas til at dække en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med cirka 1 procentpoint. Ifølge biogasbranchens beregninger vil merprisen for dette være under 10 øre pr. liter diesel.

En forudsætning for at få mere biogas i tanken på lastbilerne er, at der stilles skærpede klimakrav til biobrændstofferne, hvor der lægges låg over brugen af de fødevarebaserede førstegenerations biobrændstoffer, mens biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter favoriseres.

Tag el med i CO2-fortrængningskravet
Medtages el, så bliver CO2-fortrængningskravet endnu billigere, fordi det sikrer høj konkurrence mellem el, biobrændstoffer, power-to-x brændstoffer og biogas. Concito ser el som den eneste rigtige og billigste løsning på sigt. Det vil et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav netop sikre, idet el vil have mulighed for at vinde markedet i takt med, at ellastbilerne falder i pris. Dette er allerede i dag tilfældet i det tyske fortrængningskrav, og det forventes under alle omstændigheder at blive en del af det nye VE-III direktiv.

Et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav vil således gøre den grønne omstilling billigst mulig for både danskerne og de danske virksomheder, samtidig med at der sikres effektive drivhusgasreduktioner i transportsektoren.

Concito peger på, at klimamankoen muligvis er større, end regeringen regner med – og bruger det som argument for, at regeringen skal droppe CO2-fortrængningskravet. Det forekommer noget bagvendt. En høj klimamanko burde tværtimod være en tilskyndelse til at sikre, at CO2-fortrængningskravet forhøjes permanent og gøres teknologineutralt, samtidig med at klimakravene til brændstofferne skærpes.

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 29. juni 2023.

Forfattere

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Public Affairs chef

Esben Tranholm Nielsen

+45 5127 0139

estn@biogas.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.