Biogas Danmark til Concito: Der er rigelig biogas til både transport, energi og industri

Danmark kan ikke opfylde sine EU-forpligtelser uden for kvotesektoren, hvis vi skal vente på ellastbilerne. Derfor skal vi have et ambitiøst og permanent CO2-fortrængningskrav hurtigst muligt, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Klimamonitor.

Der er rigelige bæredygtige bioressourcer til at til sikre forsyningen af biogas både til energisektoren, industrien og den tunge transport. Derfor er det helt forfejlet, når Karsten Capion fra Concito advarer mod at anvende biogas i transportsektoren i Klimamonitor den 13. juni.

Syddansk Universitet har for Energistyrelsen dokumenteret, at biogaspotentialet på basis af affalds- og restprodukter er næsten dobbelt så stort som det gasforbrug, Energistyrelsen forventer uden for transportsektoren i 2030, ifølge Klimastatus og -fremskrivning 2023.

Samtidig viser Biogas Danmarks beregninger, at biogasbranchen har udbygningskapacitet til at øge produktionen yderligere, så tæt på halvdelen af energibehovet i den tunge transport kan blive dækket med ny ustøttet biogas i 2030. Så der er al mulig grund til at forvente, at både industrien, energisektoren og transportsektoren får adgang til at købe de nødvendige mængder biogas.

Skal vi læne os tilbage og vente?
Så der kan produceres nok biogas til, at også transporten kan få sin del, og da biogas til transport er ustøttet, vil øget efterspørgsel i transportsektoren medføre en kraftig stigning i ny biogasproduktion uden behov for yderligere statsstøtte.

Ikke desto mindre har analytikerne hos Concito meldt klart ud, at el bør være den eneste løsning i transportsektoren. Udfordringen er imidlertid, at løsningerne til elektrificering af især den tunge transport endnu kun er i en spæd begyndelse, så det er meget dyrt, og samtidig er der fortsat lang vej, før elinfrastruktur og grøn elproduktion er på plads i tilstrækkeligt omfang. Ifølge Klimastatus og -fremskrivning 2023 forventes det, at der i 2030 vil være cirka 4 procent ellastbiler i Danmark.

Essensen i Concitos tilgang forekommer derfor at være, at det er bedre at læne sig tilbage og vente på, at ellastbilerne kommer efter 2030. Reelt set vil der være tale om endnu en hockeystav i den danske klimaindsats.

Forventet udvikling i markedet
I Biogas Danmark mener vi, at det strategisk vil være klogere, at Danmark – lige som Tyskland – vælger en tilgang, hvor man stiller transportvirksomhederne frit til at vælge de løsninger, der er bedst og billigst til forskellige opgaver – vel at mærke på grundlag af et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav inklusive el, hvor de løsninger, der er bedst for klimaet, gøres økonomisk mest attraktive på markedsvilkår.

Det vil formentlig medføre en udvikling, hvor ustøttet biogas og de mest klimaeffektive biobrændstoffer hurtigt vil bidrage til en betydelig grøn omstilling af den tunge transport. Der kan ske en kraftig vækst i biogasproduktion, antal biogaslastbiler og tankstationer allerede frem mod 2025.

Efterhånden som de elektriske lastbiler for alvor kommer på markedet, og investeringer i elinfrastrukturen bliver realiseret, så vil de elektriske løsninger formentlig blive mere konkurrencedygtige og tage en stigende del af markedet. Så det er meget muligt, at Concito får ret i, at el på længere sigt er den stærkeste løsning. Men med et permanent højt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav får vi sat hurtigere gang i den grønne omstilling, og undervejs udelukker vi ikke andre geniale løsninger, som vi bare ikke kender lige nu.

Når el i den tunge transport bliver konkurrencedygtigt, og der ikke er mere fossil diesel tilbage i transporten, kan biogassen anvendes til fly, skibstrafik eller grønne kulbrinter, som indgår i Power-to-X brændstoffer, kemiske produkter eller andet.

CO2-fortrængningskrav i stedet for dieselafgift
Under eksperthøringen om biobrændstoffer og 2025-mål på Christiansborg den 13. juni kredsede Karsten Capion meget om udfordringerne for det danske klimamål ved, at udenlandske chauffører tanker sort diesel i Danmark.

For at modvirke de negative klimaeffekter ved grænsehandlen med sort diesel foreslår Concito at hæve den nuværende dieselafgift.

Derfor undrer vi os i Biogas Danmark over, at Capion ikke kan se fornuften i, at det danske CO2-fortrængningskrav hæves, så det kommer tættere på det tyske. Det tyske CO2-fortrængningskrav er væsentligt højere end det danske, og medvirker til, at udenlandske lastbiler tanker sort diesel i Danmark – og at en stigende del af den danske produktion af avancerede biobrændstoffer eksporteres til Tyskland, i stedet for at gå til grøn omstilling af transportsektoren i Danmark.

Et tilsvarende øget CO2-fortrængningskrav i Danmark vil modvirke denne effekt og samtidig sikre reelle CO2-reduktioner – og ikke blot skubbe udledningen tilbage over den tyske grænse, som dieselafgiften vil gøre.

Billig og sikker vej til at opfylde 2025-mål og EU-forpligtelser
Inden længe skal de politiske partier forhandle om et forøget CO2-fortrængningskrav for at indfri de danske klimamål. Det haster nemlig med at nå det danske 2025-mål, og Danmark er voldsomt udfordret med at indfri sine EU-klimaforpligtigelser uden for kvotesektoren. Desuden skal Danmark også til at opfylde et nyt VE-III direktiv, der medfører øgede krav til transportsektoren. Det kræver handling nu, for de nye krav skal opfyldes inden 2030 og bliver ikke klaret ved, at vi sidder og venter på ellastbilerne.

Eftersom CO2-fortrængningskravet er et lovkrav, som brændstofleverandørerne i transportsektoren er forpligtede til at opfylde, er det den mest sikre vej frem at gennemføre et ambitiøst, teknologineutralt CO2-fortrængningskrav til transportsektoren, så alle typer af grønne drivmidler kan bidrage der, hvor de er bedst og billigst.

Debatindlægget blev bragt i Klimamonitor den 21. juni 2023.

Forfattere

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Public Affairs chef

Esben Tranholm Nielsen

+45 5127 0139

estn@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.