Biogas Danmark: Ekspertudvalgets anbefaling om stigende CO2-afgift på biogas vil bremse den grønne omstilling

Regeringens ekspertudvalg anbefaler i sin nye rapport, at biogas pålægges en stigende CO2-afgift, men det vil bremse den grønne omstilling, lyder det fra Biogas Danmark, som i stedet opfordrer til, at virksomheder, der bruger klimavenlig biogas, skal have CO2-afgiften refunderet.

PRESSEMEDDELELSE – Ekspertgruppen fremmer ikke den grønne omstilling, når de i dag anbefaler at pålægge en stor CO2-afgift på biogas i gasnettet. Med udsigten til en stigende CO2-afgift er der nemlig en betydelig risiko for, at den grønne omstilling af det danske gasforbrug vil slå fejl, da det vil fjerne virksomhedernes incitament til at skifte fra fossil naturgas til klimaneutral biogas. Løsningen er, at virksomheder, der køber klimavenlig biogas, skal have refunderet CO2-afgiften.

Det er budskabet fra Biogas Danmarks formand Henrik Høegh efter ekspertgruppen i dag er kommet med sin delrapport.

”Vi har verdens grønneste gasnet, hvor gassen udvikler sig lige så klimavenlig som strømmen i vores elnet. Derfor er det helt tosset at gøre klimaneutral biogas dyrere med en CO2-afgift. Det vil bremse udviklingen af grøn forsyningssikkerhed i energiproduktionen og den grønne omstilling af vores produktionsvirksomheder og tunge transport, hvilket vil koste vækst, udvikling og danske arbejdspladser navnlig i landdistrikterne,” siger Henrik Høegh.

Allerede i dag beror biogasanlæggenes økonomi i udstrakt grad på, at virksomheder betaler for at få biogas. Dansk erhvervslivs interesse for klimavenlig biogas er stigende, hvor produktionsvirksomheder som eksempelvis Rockwool, teglværkerne, Aalborg Portland og sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster vil have biogas til deres grønne omstilling. Det samme gælder i transportbranchen, hvor Arla, Netto, Rema 1000 og nogle af de store vognmænd er begyndt at køre på biogas.

Giv afgiftsrefusion på biogas som Sverige og Tyskland
På trods af den stigende efterspørgsel fra danske virksomheder, går hovedparten af biogassen i dag til udenlandske virksomheder i eksempelvis Sverige og Tyskland, hvor virksomheder får CO2-afgiften refunderet, når det er dokumenteret med oprindelsesgarantier fra Danmark.

”Med en CO2-afgift på biogas risikerer Danmark at blive en fossil ø i Norden, hvor vores nabolande Sverige og Tyskland er langt grønnere. Der er derfor behov for intelligente løsninger, som sikrer, at en stigende dansk CO2-afgift understøtter både den grønne omstilling, virksomhedernes konkurrenceevne og jobskabelsen i Danmark,” siger Henrik Høegh.

Biogas Danmark opfordrer til, at regeringen og ekspertgruppen lader sig inspirere af vores nabolande Sverige og Tyskland. Her kan virksomheder opnå afgiftsrefusion for CO2-afgift med en oprindelsesgaranti for biogas sammen med et bæredygtighedscertifikat, der dokumenterer, at biogassen ikke er produceret med energiafgrøder.

”Vores nabolande som Sverige og Tyskland har knækket koden hvad angår biogas og CO2-afgift, og de oplever en hastigere grøn omstilling af bl.a. den tunge vejtransport. Imens står Danmark tilbage på perronen, fordi den førte politik ikke er ambitiøs nok. Det bør vi kunne gøre bedre,” siger Henrik Høegh.

Hidtil har Skatteministeriet afvist at indføre den svenske model med henvisning til, at det ikke har været muligt rent administrativt at fritage biogas for CO2-afgift, når det leveres gennem gasnettet som også indeholder naturgas, men med implementeringen af VE-II direktivet i hele EU fra den 1. juli 2021, der erstatter landenes frivillige certifikatordninger med lovbundne oprindelsesgarantier efter fælles retningslinjer, er vejen banet for, at virksomhederne fritages for CO2-afgift gennem afgiftsrefusion, når de dokumenterer, at de har købt biogas.

Fakta om afgifter på biogas

  • Biogas leveret gennem det landsdækkende gasnet er i dag pålagt energiafgifter og en CO2-afgift. Det er langt størstedelen af biogassen, der leveres på denne måde.
  • Biogas leveret uden for det landsdækkende gasnet, i en ledning mellem biogasproducent og forbruger, er derimod fritaget for CO2-afgift.
  • CO2-afgiften på biogas leveret gennem det landsdækkende gasnet er fra 2023:
    • Almindelig procesindustri: 14,6 kr/GJ
    • Mineralogiske processer: 0 kr/GJ – (CO2-kvotepris ca 39 kr/GJ)
    • En CO2-afgift på 750 kr./ton svarer til 42 kr./GJ
  • Afgiften på klimaneutral biogas leveret gennem det landsdækkende gasnet er lige så stor som afgiften på fossil naturgas.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.