Verdens grønneste gasnet udvides

Med beslutningen om at etablere en ny gasledning til Lolland-Falster viser Danmark vejen for den grønne omstilling af industrien. Samtidig fastholdes arbejdspladser i industrien, og nye biogasanlæg skaber nye jobs på landet.

PRESSEMEDDELELSE – Danmark er aktuelt det land i verden, der har den absolut højeste andel af biogas i gasnettet. Med beslutningen om at anlægge en ny gasledning til Lolland-Falster tager Danmark et stort skridt frem som verdens førende grønne gasproducent.

Den grønne omstilling af gasinfrastrukturen er i fuld gang. Fra at have et enkelt sugerør til naturgassen i Nordsøen udbredes gasnettet nu med nye sugerør, der kan opsamle grønne gasser over hele landet – og samtidig kan forsyne nye industrier, hvor elektrificering ikke er mulig.

– Beslutningen sikrer, at vigtige industrier kan skifte fra kul og olie til biogas. Dermed viser Danmark resten af verden, hvordan grøn omstilling kan gennemføres, så vi fastholder tusindvis af arbejdspladser i industrien og skaber nye, permanente jobs i biogassektoren, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Biogasproduktionen udgjorde sidste år over 25 procent af det danske gasforbrug. Energistyrelsen forventer, at den danske biogasproduktion i 2030 kommer op på 52 petajoule og dermed udgør over 80 procent af gasforbruget.

– Med den nuværende udbygningstakt vil vi kunne nå op på cirka 60 petajoule biogas i 2030, hvilket kan dække det forventede gasforbrug om 10 år. Biogas er et økonomisk attraktivt virkemiddel til at nå 70-procentsmålet. Derfor taler meget for, at efterspørgslen efter biogas vil blive højere end de aktuelle forventninger for 2030, siger Henrik Høegh.

Derfor bliver der også brug for de energiressourcer, som findes i store mængder af roetoppe, halm og husdyrgødning på Lolland og Falster, og som ikke kan nyttiggøres uden et gasnet.

– Med biogasproduktionen vil energien i de overskydende bioressourcer blive udnyttet af industrien, og samtidig vil biogasanlæggene levere gødning til afgrøderne i området. Gasledningen sikrer, at vi opnår en markant mere optimal anvendelse af disse ressourcer, fastslår Henrik Høegh.

Baggrunden er, at gasledningen sørger for en vigtig fleksibilitet i samspillet mellem biogasproduktionen og forbruget, idet biogasanlæggene pumper biogas ind i gasledningen hele året rundt, mens sukkerfabrikkerne hiver biogassen ud igen i de fire måneder, hvor sukkerproduktionen kører på højtryk.

Kilder: Analyseforudsætninger til Energinet 2020 (AF 2020), Klimaaftale for Energi og Industri mv. 2020

Figuren herover viser Energistyrelsens og Energinets forventninger til henholdsvis biogasproduktionen og forbruget af gas i Danmark i årene 2020-2030. Med øget anvendelse af biogas i transportsektoren øges gasbehovet til cirka 72 petajoule i 2030. Det modsvares af, at den potentielle biogasproduktion er på 60 petajoule i 2030 – beregnet af Biogas Danmark med biogasbranchens udbygningstakt de seneste 5 år. Ifølge Syddansk Universitet er der et samlet biogaspotentiale på 94 petajoule i Danmark. Dermed er der betydelige biogasressourcer til omstilling af lastvogne, skibe og fly.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.