Ny stilling: Public Affairs-chef til Biogas Danmark

Kan du styrke den politiske interessevaretagelse for biogasbranchen? Har du erfaring med politisk rådgivning? Og har du gennemslagskraft helt ind i de politiske udvalg på Christiansborg? Så er det måske dig, vi skal bruge.

Som Public Affairs-chef i Biogas Danmark bliver du en del af en organisation, der repræsenterer en branche i kraftig vækst og med en stadig mere central position på politisk højaktuelle områder som forsyningssikkerhed og grøn omstilling. Biogas Danmark varetager biogasbranchens politiske interesser over for politikere og embedsværk, og din primære opgave bliver at omsætte stor bevågenhed til politisk indflydelse på de rammevilkår, der skal gælde for branchen i det kommende årti.

Du bliver en del af et lille, men fagligt stærkt og energisk team bestående af direktør, faglig direktør, kommunikationschef, to analytikere og en koordinator. Vi er tæt på den politiske proces, og vi forventer, at du kan gøre os endnu stærkere inden for politisk interessevaretagelse på Christiansborg.

Du har erfaring og gennemslagskraft

Som Public Affairs-chef får du ansvaret for at styrke den politiske interessevaretagelse for biogasbranchen. Dine vigtigste opgaver vil være at levere politisk rådgivning til ledelsen og bestyrelsen i Biogas Danmark, være med til at udarbejde politiske udspil og analyser, samt identificere relevante stakeholdere og sikre kontakten til dem.

Det kræver, at du har både erfaring og gennemslagskraft. Du har formodentligt leveret politisk rådgivning på Christiansborg, i et politisk parti, i en interesseorganisation eller et PA-bureau.

Du har politisk tæft og evner at analysere de politiske positioner og på den baggrund formulere politiske argumenter til ordførere, samt på troværdig vis præsentere og argumentere for disse ved foretræde for udvalg, møder med ordførere mv.

Du har allerede et veletableret netværk i partierne og deres sekretariater, og du evner hurtigt at sætte møder op med såvel politikere som deres rådgivere.

Vi arbejder for hele biogassens værdikæde

Biogas Danmark er brancheorganisationen for alle med interesse i biogas. Vi arbejder for hele biogassens værdikæde, der omfatter nyttiggørelse af organiske restprodukter fra landbrug, husholdninger og industri samt produktion og anvendelse af grøn biogas, biogen CO2 og gødning. Vi bistår branchen med at positionere sig i en ny verden med stærkt fokus på klima, grøn energi og cirkulær økonomi.

Biogasbranchen har de senere år oplevet en kraftig vækst, og omsætningen i branchen er i år på mere end 7 milliarder kroner. Biogas udgør i år cirka 40 procent af det samlede danske gasforbrug, og forventningen er, at branchen kan dække hele det danske gasforbrug inden 2030 og samtidig bidrage massivt til grøn omstilling af energisektoren, industrien, den tunge transport og landbruget.

Ansøgning:
Send din ansøgning ved at klikke på knappen “Ansøg” herunder.
Landbrug & Fødevares HR-funktion bistår ved rekrutteringsprocessen.

Ansøgningsfrist:
3. januar 2023.

Tiltrædelse:
1.marts 2023 eller efter nærmere aftale.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk