Ny kampagne: Hvorfor skal vi fortsætte med diesel i den tunge transport?

Biogas, el og andre bæredygtige brændstoffer kan for alvor sætte gang i grøn omstilling af den tunge transport, så hvorfor fortsætte med diesel? spørger Biogas Danmark i ny kampagne.

Foto: Maria Hedegaard

Biogas Danmark sætter i den kommende tid fokus på, at biogas er et fantastisk grønt brændstof til lastbiler, og at biogas sammen med el og andre bæredygtige brændstoffer for alvor kan få sat gang i grøn omstilling af den tunge transport.

Biogas kan dække op mod halvdelen af energiforbruget i den tunge transport allerede i 2030. Det skyldes, at Danmark har så store ressourcer af halm, husdyrgødning, madaffald og restprodukter fra industrien, at biogasproduktionen kan dække meget mere end gasbehovet i industrien og energisektoren.

Stærk klimaløsning

Samtidig er biogas et af de mest effektive grønne brændstoffer, når det handler om at reducere CO2-udledningen. Når der produceres biogas, reduceres udledningen af klimagassen metan fra husdyrgødning, hvilket er godt for klimaet. Derefter anvendes den opsamlede metan som et grønt brændstof til at fortrænge den diesel, der i dag anvendes i lastbilerne.

Så når biogas anvendes som brændstof i lastbiler, bliver der slået to fluer med ét smæk på klimaområdet.

Hurtige CO2-reduktioner

Både biogaslastbiler, biogasanlæg og et vidt forgrenet gasnet til at distribuere biogassen er modne teknologier, og branchen er klar til at sætte endnu mere fart på udviklingen. Derfor kan biogas hurtigt bidrage med store CO2-reduktioner i den tunge transport. Og det er vigtigt, for vi er bagud med at indfri de danske klimamål og vores EU-klimaforpligtigelser, så vi skal have tempoet sat op.

Den tunge transport er udråbt til at være en af de store udfordringer på klimarådet. Men det er ikke helt rigtigt. Hvis vi samler alle gode kræfter bag biogas, el, brint og andre bæredygtige brændstoffer, så kan vi komme langt – og vi kan gøre det hurtigt.

Den politiske løsning

Politisk er løsningen at gøre det såkaldte CO2-fortrængningskrav til transportsektoren mere ambitiøst, så der stilles langsigtede skærpede krav til CO2-udledningen til brændstofferne. Samtidig skal der stilles krav om, at man ikke øger anvendelsen af madolie og andre fødevarebaserede biobrændstoffer, som belaster klimaet, fordi der skal dyrkes nye landbrugsarealer op, for at de kan blive produceret.

Du kan læse mere om biogas til transport og Biogas Danmarks politiske forslag i nedenstående links.

Kontaktpersoner

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Public Affairs chef

Esben Tranholm Nielsen

+45 5127 0139

estn@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.