Debat: Certifikater sænker statens omkostninger til biogas

Forslag om at annullere certifikater ved statsstøtte vil øge statens omkostninger til at nå 70 procentsmålet på de områder, hvor biogas er den bedste løsning for både klima og økonomi, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Altinget.

En række grønne aktører rettede i Altinget den 20. oktober kritik af certifikatmarkedet for grøn el for ikke at bidrage til at fremme den grønne omstilling. Her er det imidlertid vigtigt at skelne mellem certifikatmarkedet for el og for biogas. Markedet for biogascertifikater er nemlig velfungerende og medvirker til at flytte omkostningerne ved den grønne omstilling fra statskassen til markedet. Derfor er det vigtigt, at politikerne sikrer, at en løsning for elcertifikaterne ikke ødelægger det velfungerende marked for biogascertifikater.

Baggrunden er, at biogasproducenternes indtjening på salg af biogascertifikater indgår i den overkompensationsregulering, som er en del af den eksisterende støtteordning for biogas, og som Energistyrelsen årligt skal vurdere og rapportere til EU. Jo højere værdi, biogasproducenterne kan opnå for certifikaterne i markedet, jo mere skal støtten derfor sænkes.

Det er en konstruktion, der ikke findes for støtteordningerne for elproduktion fra sol og vind. I el-markedet er der yderligere en ubalance i markedet mellem udbuddet af certifikater og efterspørgslen, hvorfor prisen for grønne elcertifikater er meget lav og derfor spiller en meget lille rolle i den grønne omstilling.

Høj værdi af biogascertifikater
Markedet for biogascertifikater er derimod i langt bedre balance. Prisen for et biogascertifikat svarer til cirka 10 øre pr. kWh, mens certifikaterne for el er under en øre pr. kWh.

Forskellen skyldes, at efterspørgsel på biogascertifikater i Europa ligger langt over udbuddet, hvilket ser ud til at fortsætte. Værdien af biogascertifikaterne spiller derfor en vigtig rolle i processen med at flytte biogassen fra statsstøtte over til at blive betalt af kunderne i markedet.

Til sammenligning er markedet for grønne elcertifikater oversvømmet af en mangeårig elproduktion baseret på fx biomasse, vandkraft samt stigende mængder fra sol og vind. Men efterspørgslen er ikke fulgt med, og det udhuler værdien af certifikaterne. Dermed har certifikatmarkedet for el svært ved at bidrage økonomisk til at udvikle ny elproduktion fra sol og vind.

Risiko for øgede støtteomkostninger
Den aktuelle forventning er, at biogascertifikaterne vil medvirke til at reducere støtteomkostningerne med 25 til 50 procent i de kommende udbud af biogas, som blev aftalt i Folketinget før sommerferien. Et netop udsendt høringsforslag til ny lovgivning på området indeholder et krav om, at værdien af certifikaterne skal indregnes i kommende støtteordninger.

Det må være den rigtige udvikling, at det gradvist bliver forbrugerne og ikke skatteyderne, der betaler for den grønne energi. Oprindelsescertifikaterne på biogasområdet bidrager til denne udvikling, som bedst understøttes ved at øge efterspørgslen via CO2-fortrængningskrav, afgifter eller lignende.

De grønne organisationer argumenterede i Altinget for, at staten skal annullere certifikaterne i de tilfælde, hvor der udbetales statsstøtte. Det vil få alvorlige konsekvenser for de områder, hvor biogas er den mest optimale løsning både for klima og økonomi. Forslaget vil nemlig afskære markedet og forbrugerne af grøn gas fra at bidrage til at mindske støtteomkostningerne til biogasproduktionen – hvorved udviklingen i retning af en grøn omstilling på markedsvilkår vil blive bremset. Folketinget bør derfor bakke op om regeringens forslag på certifikatområdet.

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 23. oktober.

Debatindlæggets forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.