Biogas Danmark til Dan Jørgensen: Fremrykning af biogaspuljer vil sikre lavere priser og større klimabidrag

Fremrykning af udbud vil skabe den nødvendige kritiske masse i udbuddene og sikre, at såvel projektudviklere som investorer og biogasproducenter vil investere i den omkostningstunge projektudvikling, skriver formand Henrik Høegh, Biogas Danmark, i Altinget.

Ifølge Altinget den 19. april lægger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen stor vægt på, at aktørerne har forudsigelighed i rammebetingelserne for de kommende udbud af biogas, og at hver budrunde har tilstrækkelig konkurrence til, at budpriserne bliver så lave som muligt.

Vi er fuldstændig enige med ministeren om, at det er afgørende med forudsigelighed for de aktører, der skal investere i den omkostningstunge projektudvikling. Men det er mindst lige så vigtigt, at der også er en tilstrækkelig udbudsmasse, så der er en rimelig sandsynlighed for, at omkostninger til projektudvikling ikke er spildt.

Det er absolut ikke tilfældet med lovforslagets udbudsforløb, der vil give cirka to projekter om året i 2024-2030, og hvor der ingen anlæg kommer i 2025.Tilmed forøger lovforslaget usikkerheden ved, at ministeren bemyndiges til at ændre på udbudsforløbet.

Det er netop for at undgå, at projektudviklingen går i stå, og at aktørfeltet reduceres til et fåtal, at branchen foreslår at fremrykke og låse puljerne til udbetaling i årene 2024 til 2026. Branchen er organiseret i Biogas Danmark og består af projektudviklere, investorer, rådgivere, teknologileverandører, biogasproducenter og biomasseleverandører.

Lave priser forudsætter, at konkurrencekraften bevares
Biogasbranchen har de seneste fem år formået at udvikle og realisere biogasprojekter, der har ført til, at biogas i 2030 forventes at dække 80 procent af gasforbruget, og at vi allerede nu har verdens grønneste gasnet i Danmark. Branchen er derfor aktuelt gearet til at levere en stor konkurrencekraft de kommende år. Det gælder både i konkurrencen mellem de projekter, der udvikles, og mellem anlægs- og teknologileverandørerne i branchen.

Det har betydet, at de projekter, der realiseres her i 2021 og 2022, ikke længere har behov for etableringstilskud, ligesom afregningsprisen for gas er reduceret siden ordningens start.

Men den positive udvikling kan hurtigt sættes over styr, når aktiviteten de kommende år reduceres til et minimum, fordi den strækkes ud over en årrække, som kun levner plads til meget få aktører.

En fremrykning af puljerne vil samtidig understøtte industriens aktuelle efterspørgsel efter mere biogas i gasnettet til at sikre, at de får konkurrencedygtig grøn omstilling. Industriens efterspørgsel og betalingsvilje vil samtidig medføre, at tilskudsomkostningerne bliver reduceret pr. kubikmeter produceret biogas.

Fremrykket klima-, miljø- og beskæftigelseseffekt
Fremrykningen af puljerne vil, som ministeren oplyser, flytte støttemidler fra slutningen af støtteperioden frem i tid, hvilket kræver en tidligere finansiering. Men dette skal ses i sammenhæng med de gevinster, der opnås.

Med fremrykningen vil biogasbranchen give et øget bidrag til at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet, hvilket forventes at blive et væsentligt tema i de kommende landbrugsforhandlinger. På grund af EU-krav fra 2027 har Danmark et næsten uoverstigeligt problem med at reducere kvælstofudledningen, og her er biogas et af de få virkemidler, der kan levere en effekt uden tab af produktion og arbejdspladser.

Ved at fremrykke biogaspuljerne opnås en yderligere besparelse i klimagasudledningen på én million tons akkumuleret i årene frem mod 2030 – vel at mærke for samme støtte set over anlæggenes levetid. Det er væsentligt, da det er den samlede mængde CO2 i atmosfæren, der er afgørende for, at vi kan overholde Paris-aftalens 1,5 graders mål – og undgå, at vi når det katastrofale tipping point.

Endelig er det væsentligt at bemærke, at biogasstøtten primært går til at honorere dansk arbejdskraft – især i landdistrikterne – de kommende år, hvor anlæggene skal etableres. Dermed leveres et stærkt bidrag til en grøn og afbalanceret genstart af Danmark, som er et centralt mål for både regeringen og Folketingets partier.

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 21. april 2021.

Forfatter

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.