Biogas Danmark roser partier bag grøn skattereform: CO2-afgiftsfritagelse for biogas belønner det grønne valg

Afgiftsfritagelse af biogas gør det lettere for danske virksomheder at købe klimaneutral biogas til gavn for produktion, arbejdspladser og den grønne omstilling i Danmark.

Det er godt for både klimaet og den grønne omstilling af Produktionsdanmark, at aftalen om den grønne skattereform giver virksomhederne bedre muligheder for at købe klimavenlig biogas.

– Aftalen slår fast, at biogas spiller en central rolle i den grønne omstilling af især industrien i Danmark. Biogas kan nedbringe vores udledninger her og nu, navnlig i den tunge transport og de dele af industrien, hvor elektrificering ikke er et reelt alternativ. Derfor er vi glade for, at aftalepartierne har besluttet, at virksomheder naturligvis skal belønnes, når de træffer et grønt valg, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Samlet set er der afsat 700 millioner kroner til afgiftsfritagelse af biogas i perioden 2024-2030. Det er aftalt, at der skal gennemføres en analyse af, hvordan biogas kan afgiftsfritages ved køb af oprindelsesgarantier. Målet er at udvikle en mere fleksibel og markedsbaseret model for produktion og anvendelse af biogas.

– Vi ser flere muligheder for modeller, som vil være lette at administrere, og vi glæder os til at spille konstruktivt ind i arbejdet med udviklingen af en model, der både gør det attraktivt for danske virksomheder at omstille deres gasforbrug til klimaneutral biogas og samtidig bringer biogassen tættere på markedsvilkår, siger Henrik Høegh.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.