Sådan minimeres metanudslip fra biogasproduktion

Landbrugsbaserede biogasanlæg har et metanudslip på cirka 2 procent. Branchens mål er en metanudledning på 1 procent.

Energistyrelsens rapport om metantab fra 1. september 2021 viser, at biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg i Danmark har et metantab på cirka 2 procent af produktionen og renseanlæg på cirka 7 procent.

Biogas Danmark har et mål om et maksimalt udslip på 1 procent for de landbrugsbaserede anlæg.

I faktaarket herunder redegøres for de væsentligste kilder til metantab, hvordan metantabet minimeres samt klimaeffekt af biogasproduktionen inklusive metantab.