Generalforsamling og temadag i Biogas Danmark 4. april 2022

Nu kan du hente præsentationer fra Biogas Danmarks temadag med fokus på biogasproduktion og biomasser her. Klik på de enkelte oplægsholdere for at se præsentationen.

Temadag om biogas og biomasse
Den nye sikkerhedspolitiske dagsorden kræver en hurtig indsats for at øge biogasproduktionen, og samtidig skal et stort antal gasfyr erstattes af fjernvarme og varmepumper.

Men er det overhovedet muligt at sikre en hurtig omstilling af gasnettet? Og kan biogassektoren skaffe bæredygtige biomasser til en hurtig vækst i biogasproduktionen? Det var nogle af de centrale spørgsmål, der blev drøftet ved temadagen.

13.00-13.10 Velkomst til temadagen
v/Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark

13.10-13.50 Status på aktuel regulering og politik
v/Frank Rosager og Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark

13.50-14.10 Kraftig vækst i produktion af biogas og elektrometan kombineret med udfasning af gas i varmeforsyning. Konsekvenser?
v/Maria Katja Jensen, leder markedsudvikling, Evida

Tema 1: Hvordan skaffer vi biomasserne?

14.10-14.20 Intro – hvordan skaffer vi biomasserne?

v/Henrik Høegh

14-20-14.30 Biogas, biomasser og gødning
v/Svend Hoff, Advanced Substrate Technologies

14.30-14.40 Halmpiller til strøelse og biogas
v/Søren Rasmussen, Frandsbjerg Energy

14.40-14.50 Fremtidigt biogaspotentiale i græs til proteinproduktion, naturarealer mv.
v/Jens Henry Christensen, Rybjerg Biogas

14.50-15.00 Spørgerunde

15.00-15.15 Pause

Tema 2: Det fremtidige biogaspotentiale i husdyrgødning og halm

15.15-15.30 Undersøgelse og resultater i Greenpeace-rapport om konsekvenserne for biogasproduktionen, hvis husdyrproduktionen halveres, og halm anvendes til pyrolyse.
v/Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse

15.35-16.00 Paneldiskussion med Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse, Frank Rosager, Biogas Danmark og Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer

16.00 – Netværk og forfriskninger