Biogas Danmarks temadag

I forlængelse af Biogas Danmarks generalforsamling den 10. april  afholdes en temadag med fokus på aktuelle politiske og faglige emner. Temadagen er åben for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ved temadagen leverer Biogas Danmark en opdatering på de politiske forhandlinger om grøn skattereform (CO2-afgift på landbruget), 2025-forhandlinger på klimaområdet, afgiftsrefusion for levering af biogas via gasnettet samt ny tarif på tilførsel af biogas til gasnettet.

Temadagen sætter også fokus på regulatoriske udfordringer i forhold til fremtidig udstedelse af oprindelsesgarantier, forpligtelser i forhold til den kommende Union Data Base, ny tolkning i forhold til bæredygtighedsvurderinger for biogas samt udfordringer med gasoplag på biogasanlæg og dermed behov for udarbejdelse af risikodokumenter.

Endelig omhandler temadagen også udfordringerne på bagsiden af biogasanlæggene i forhold til ammoniak, gødningskvalitet og kommende lattergasafgift – og hvad anlæggene kan gøre for at løse udfordringerne. Dagen rundes af med en topaktuel opdatering på erfaringerne med produktion af Power-to-X brændstoffer.

Program

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Velkomst v/ Henrik Høegh

Kl. 13.10 Aktuelle politiske og regulatoriske forhold m.v.
v/ Frank Rosager, Esben Tranholm Nielsen og Bruno Sander Nielsen

Kl. 14.00 Krav til aktørkædens registrering af Oprindelsesgarantier i Union Data Base
v/ Jeppe Bjerg, Energinet

Kl. 14.20 Kaffe og kage

14.45 Nye principper for Bæredygtighedsberegninger – aktuel status fra RedCert og ISCC
v/ Katrine Holt Madsen, Baltic Control Certification A/S

15.05 Status og udfordringer på bagsiden af biogasanlæggene
v/ Lars Villadsgaard Toft, SEGES Innovation

15.30 Power-to-Gas – fra PowerPoint til produktion på to år
v/ Simon Emil Thiman Dreyer, Andel

15.50 Afrunding
v/ Henrik Høegh

Herefter mulighed for netværk og en forfriskning

Er du ikke medlem af Biogas Danmark:

Pris 1.250 kr. inklusiv frokost, eksklusiv moms.

Tilmelding senest fredag den 5. april på mail til Tina Myken, timy@biogas.dk 

Er du medlem af Biogas Danmark:

Temadagen er gratis for medlemmer. Medlemmer tilmelder sig via den direkte fremsendte invitation.