Biogas Danmark Konferencen 2023

Biogas Danmark Konferencen den 6. december er nu åben for tilmeldinger.

Konferencen er tidsmæssigt placeret, så den rammer plet i forhold til ny regulering, lovgivning og politiske aftaler, der skal være på plads inden årets udgang. Dette gælder eksempelvis overkompensationsregulering, afgiftsrefusion for opgraderet biogas, de nye udbud for biogas og biogas CCS, energiafgrødebegrænsning, konsekvenser af det nye, europæiske VE III-direktiv mm.

Politisk er der ikke mindst fokus på CO2-afgift på landbrugets biologiske processer samt nye tiltag for at nå 2025-målet, ikke mindst på transportområdet.

Foreløbigt program:

Sted:
Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2,
7182 Bredsten

08.30-09.30 Registrering, morgenkaffe og mulighed for at besøge udstilling

09.30-09-35 Velkomst v/Henrik Høegh

09.35-10.20 Status på aktuel politik og regulering

10.20-10.45 Aktuelt om ny regulering fra Energistyrelsen

10.45-11.15 Pause, networking og udstilling

11.15-12.00 Aktuel debat om biogassens rolle og fremtidsperspektiver
Paneldebat med centrale danske brancheaktører og vidensinstitutioner.

Paneldeltagere:
Thomas Aarestrup Jepsen
, direktør, vedvarende energi, public affairs og kommunikation i Green Power Denmark
Jesper Koch
, analysechef i Dansk Fjernvarme
Stine Grenaa Jensen, Vice President Systemudvikling, Energinet

12.00-13.00 Frokost og mulighed for at besøge udstillingen

13.00-14.00 Faglig fordybelse i to spor

Spor 1: Markedet: Afsætning af biogas og biogen CO2

Spor 2: Prissikring af gas, el og biomasser – spekulation eller budgetsikkerhed?

14.00-14.30 Kaffepause og udstilling

14.30-14.45 Plenum: Opsamling fra de to spor

14.45-16.15 Debat i plenum: Grøn skattereform og opfyldelse af EU’s klimaforpligtelser for biler bønder og boliger
Vi har truffet de nødvendige politiske beslutninger til at nå 70-procentsmålet, men kan Danmark opfylde sine EU-klimaforpligtelser uden for kvotesektoren samt EU’s nye VE-III direktiv?

Paneldeltagere:
Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet, tidligere overvismand, formand for Ekspertgruppen for Grøn Skattereform
Marie Münster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet, medlem af Klimarådet
Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
Morten Boje Hviid, direktør, direktionen i Landbrug & Fødevarer

16.15 Tak for i dag v/Henrik Høegh

16.20-17.00 Forfriskninger, networking og udstilling

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Deltagergebyr og tilmelding

Medlemmer af Biogas Danmark: 1.400 kr. (ekskl. moms) inkl. frokost mv.

Ikke-medlemmer: 2.200 kr. (ekskl. moms) inkl. frokost mv.

Tilmelding i skemaet herunder, hvor du kan tilmelde én eller flere deltagere og angive, om du selv er konferencedeltager eller blot står for tilmeldingen.