Biogas Danmark Konferencen 2021

Nu kan du hente præsentationer fra Biogas Danmark Konferencen 2021, hvor vi satte fokus på potentialerne i at anvende CO2 fra biogas til CO2-lagring og power-to-x. I forlængelse heraf tog vi et kig ud i fremtiden for henholdsvis biogasanlæg med opgradering og elproducerende biogasanlæg. Dagen blev rundet af med en politisk debat om CO2-afgift på biogas til transport.

Sted:
Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2,
7182 Bredsten

09.00 – 09.30 Registrering og morgenkaffe

09.30 – 09.40 Velkomst
v/Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark

09.40 – 10.30 Aktuelt fra den faglige og politiske verden 
– Metantab, overkompensationsregulering, kommende udbud, grøn afgiftsomlægning, biomasse og forsuring mm.
– Direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, om overkompensationsregulering, kommende udbud og grøn skattereform,

– faglig direktør Bruno Sander Nielsen om status på biogasproduktion, bæredygtighed – metantab og biomasse samt reguleringsmæssige muligheder og udfordringer.

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.00 Hvor skal biogasanlæggenes CO2 udnyttes?
Tre indlæg og debat:

Regeringens strategi for CO2-lagring og power-to-x
v/Rasmus Munch Sørensen, kontorchef i Center for Systemanalyse, Energistyrelsen

Hvorfor bør CO2 fra biogas anvendes til CO2-lagring? Lagring af CO2 i Nordsøen – status, udfordringer og perspektiver i et konkret projekt
v/Søren Reinhold Poulsen, Project Director Greensand, Hejre & Solsort, Head of DK Assets, INEOS Oil & Gas Danmark

Hvorfor bør CO2 fra biogas anvendes til power-to-x?
v/Adriana Guerenabarrena, chef for regulering og analyse i Brintbranchen

– Debat med indlægsholderne.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 Faglig fordybelse i to spor

Spor 1: Fremtiden for biogasanlæg med opgradering
CO2 fra biogas til CCS og CCU, businesscases, forretningsmodeller og værdi af CO2.

Nye muligheder for biogasanlæg med opgradering
v/Frank Rosager, direktør i Biogas Danmark

Opsamling af CO2 fra klynger af biogasanlæg – analyse af muligheder, udfordringer og perspektiver
v/Peter Kristensen, Chef for Marked & Forretningsudvikling, Evida

Power-to-Gas – Power-to-x er rykket ud fra laboratoriet og ind på et storskala biogasanlæg. Proces, udfordringer – og kan der tjenes penge?
v/Martin Jeppesen, head of Research & Development, Nature Energy

Spor 2: Fremtiden for elproducerende biogasanlæg
Fortsat elproduktion eller skift til opgradering? Skift til Power-to-X produktion? Perspektiver, konkrete cases.

Elpris Outlook – forventninger til udviklingen i elpriserne de næste 10 år.
Kristian Rune Poulsen, konsulent i Dansk Energi

– Hidtidige erfaringer, overvejelser og perspektiver i Power-to-X ved Lemvig Biogas
v/Lars A. Kristensen, direktør i Lemvig Biogas

Metanolproduktion baseret på biogas – status og perspektiver 
v/Yassir Ghiyati, Senior Director, Haldor Topsøe

14.00 – 14.30 Pause

14.30 – 15.30 Plenum-session

14.30 – 14.45 Videndeling fra de to spor
v/Direktør Frank Rosager og faglig direktør Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark

14.45 – 15.30 Debat med fokus på CO2-afgift på biogas til tung transport
Debatoplæg om afgifter på biogas til transport
v/Medejer og direktør Poul Jørgensen, HV Transport

– Politisk debat
Deltagere i debatten:
Carsten Kissmeyer, folketingsmedlem og energiordfører for Venstre
Poul Jørgensen, direktør i HV Transport
Søren Büchmann, chefkonsulent, DTL-Danske Vognmænd
Ole Thomsen, logistikdirektør i Rema 1000

15.30 Tak for i dag
v/Henrik Høegh, Biogas Danmark

Derefter forfriskninger og networking

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Deltagergebyr og tilmelding

Der er nu lukket for tilmelding!

Kontaktpersoner

Koordinator

Tina Myken

+45 4053 8311

timy@biogas.dk

Kommunikationschef

Poul Erik Pedersen

+45 2052 4318

pop@biogas.dk