Biogas Danmark Konferencen 2020 – det tidligere Økonomiseminar

Biogas Danmarks formand Henrik Høegh (tv) og faglig direktør Bruno Sander Nielsen forestod afviklingen af webinaret Biogas Danmark Konferencen 2020.

Præsentationer fra Biogas Danmark Konferencen – det tidligere Økonomiseminar – er nu klar til at blive hentet her.

Siden 1992 har biogasbranchen hvert år været samlet til videndeling og fagligt og socialt netværk i starten af december på det årlige Økonomiseminar, der nu hedder Biogas Danmark Konferencen. På grund af corona-pandemien var det ikke muligt at mødes fysisk i år, men det var ingen hindring for en virtuel videndeling. Program og præsentationer ses herunder.

Program og præsentationer, 9. december 2020, kl. 9.30-12.00.

09.30-09.35 Velkomst
v/ Henrik Høegh

09.35-10.00 Aktuelle faglige og politiske emner
v/ Frank Rosager og Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark

10.00-10.20 Hvor meget kan vi skære af omkostningerne ved produktion af opgraderet biogas
v/ Thomas Hernø, Dansk Gasteknisk Center

10.20-10.40 Hyppig udslusning af gylle – effekt på klima og økonomi
v/ Karl Jørgen Nielsen, Planenergi

10.40-11.00 Ny viden om forbehandling af halm og andre biomasser
v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

11.00-11.20 Status for Energistyrelsens projekt til minimering af metantab
v/ Jørgen Hinge, Teknologisk Institut

11.20-11.40 Effekt af placering af afgasset biomasse i majs – foreløbige resultater af landsforsøgene
v/ Martin Mikkelsen, Seges

11.40-12.00 Problemer og løsninger med ilt i transmissionsnettet
v/ Jesper Bruun Munkegaard Hvid, Energinet

12.00 Tak for i dag
v/ Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark

Kontaktperson

Faglig direktør

Bruno Sander Nielsen

+45 2724 5967

bsn@biogas.dk