Gassystemet flow, forbrug og levering 

Her finder du en bred vifte af bl.a. nøgledata om gasforbrug, biogasproduktion, import/eksport af gas i Danmark. Vores database giver dig adgang til pålidelige og opdaterede informationer, som du kan bruge til at dykke ned i energiforbruget.

 

Indhold i visualiseringen:

 • Gassystem flow
 • Døgn data for Danmark
 • Forbrug af gas og levering af biogas i Danmark
 • Biogas’ andel i det danske net
 • Årligt gasforbrug i Danmark

Anvendte biomasser

Her kan du finde de seneste oplyste data fra biomasseindberetningerne fra biogasanlæggene. Tidligere fulgte disse indberetninger gødningsåret, hvilket forklarer den lavere biomasse i 2022 sammenlignet med 2021. Fra 2024 vil indberetningerne dog følge kalenderåret.

Bemærk, at det er svært at opnå en præcis fordeling af biogasproduktionen, recirkulering af fosfor og reduktionen af kvælstofudledning for de enkelte biomasser. Nedenstående er derfor et estimat på fordelingen, og tallene skal ses som estimater og ikke faktiske tal.

For yderligere information og de anvendte værdier for gasudbyttet, recirkulering af fosfor og reduktionen af kvælstoffet kan du se dokumentet her.

Indhold i visualiseringen:

 • Historiske biogasproduktion fordelt på bioressourcer
 • Recirkulering af fosfor fordelt på bioressourcer
 • Reduceret kvælstofudvaskning og -udledning fordelt på bioressourcer

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Bioressourcer (prognose)

Her finder du nøgledata om

Nedenstående tal tager udgangspunkt i Biogas Outlook 2023. Heri bliver der beskrevet to scenarier; Biogas Danmark scenarie og Energistyrelse scenarie. Disse scenarier kan ses nedenunder

Indhold i visualiseringen:

 • Biogasproduktion fordelt på bioressourcer
 • Recirkulering af fosfor
 • Reducering af kvælstofudvaskning og – udledning

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.