Kontingent og indmeldelse

Biogas Danmark optager alle aktører med interesse i produktion og anvendelse af biogas som medlemmer.

Bruno Sander Nielsen

+45 2724 5967

bsn@biogas.dk

Virksomheder er som udgangspunkt B-medlemmer. Enten som virksomheder, der producerer biogas, eller som virksomheder uden biogasproduktion.

Store virksomheder og organisationer optages som A-medlemmer.

Opstartsvirksomheder, herunder biogasanlæg under planlægning, kan optages som C-medlemmer i en periode.

Det er bestyrelsen, der træffer endelig afgørelse om medlemskategori.

Kontingentet for 2024 er kr. 108.000 for A-medlemmer, kr. 12.000 for B-medlemmer og kr. 1.333 for C-medlemmer. Udover B-medlemskabskontingent betaler biogasproducenter kr. 3,00 pr. m3 reaktorvolumen.

Til brug for beregning af kontingentet skal biogasanlæg oplyse volumen af de reaktorer og tanke, hvorfra der opsamles biogas. Kontingentet for B-medlemmer med biogasproduktion kan nedsættes. Dette forudsætter oplysning om produktionskapaciteten: For opgradering den med netselskabet aftalte leveringskapacitet (Nm3 pr. time) og for elproduktion den på motor/generatoranlægget påtrykte kapacitet i kWel.

Download indmeldelsesblanket herunder. Udfyld blanketten med de nødvendige informationer, skriv under og send blanketten til timy@biogas.dk.