Mange jobs i industrier med behov for biogas

Hos mange industrivirksomheder er biogas vejen frem til at fastholde produktionen og samtidig gennemføre den grønne omstilling.

Mange industrier bruger allerede i dag gas til mange forskellige formål, som strækker sig fra almindelig rumopvarmning til industrielle processer ved høje temperaturer, eksempelvis fremstilling af tegl eller stenuld.

Mens rumopvarmning og processer ved lave temperaturer formentlig kan elektrificeres, så forventes biogas at være vejen frem for mange af de virksomheder, der har behov for at få udført processer ved meget høje temperaturer.

Udover tegl og stenuld vil det eksempelvis være sukker, cement og glas, hvor nogle af processerne foregår ved temperaturer på op mod 1.000 grader.

Ifølge en industrianalyse fra Energistyrelsen står de mest energiintensive højtemperaturprocesser for cirka 76 procent af fremstillingsindustriens CO2-udledninger. Det svarer til 2,4 millioner ton CO2 om året.

Biogas Danmarks analyser viser, at Danmark kan producere nok biogas til at dække behovet hos de energiintensive industrier. Og nogle af virksomhederne er allerede i gang med den grønne omstilling til biogas.

Stenuldsproducenten Rockwool har investeret massivt i udviklingen af ny teknologi, så fossile brændstoffer som kul og koks kan erstattes af biogas. I begyndelsen af 2021 gik Rockwool så over til at anvende biogas, hvilket har reduceret CO2-udledningen fra de to danske fabrikker med 70 procent.

Der findes ikke en aktuel analyse af, hvor mange medarbejdere der er i de virksomheder, der har brug for biogas. Tidligere analyser har vist, at der er cirka 140.000 medarbejdere i de industrier, der i dag anvender gas – og at hovedparten af medarbejderne er fordelt ud over hele Danmark.

Rockwool er har investeret massivt med henblik på at skifte kul og koks ud med biogas.