Behov for biogas, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner

Den stigende elektrificering giver et stigende behov for biogas til at levere grøn forsyningssikkerhed 

Biogas er grøn energi, der kan lagres, og det bliver den allerede i dag. Hovedparten af de danske biogasanlæg sender nemlig deres biogas ind på gasnettet, der bliver brugt til at lagre biogassen og distribuere den ud til kunderne.

Det danske gassystem omfatter ikke blot et landsdækkende distributionsnet, men også store gaslagre, der kan lagre en mængde energi, som svarer til en tredjedel af Danmarks årlige elforbrug.

Det betyder, at når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, så kan biogas fra gaslagrene bruges til at producere el og varme, så vi til stadighed har grøn strøm i stikkontakten og varme i radiatoren.

Ellers kan det være nødvendigt at fortsætte med at bruge fossile brændstoffer som back-up for vind og sol. Her udgør biogassen en både nem, billig og fleksibel grøn løsning.

Med den kraftigt stigende elektrificering af samfundet bliver der behov for enorme mængder grøn strøm. Vind og sol kan levere meget el, men den stigende elektrificering vil også give behov for ekstra meget biogas, så både virksomheder og borgere har grøn forsyningssikkerhed døgnet rundt og året rundt.

Hvorfor biogas? - Fordi det er grøn energi, når vinden ikke blæser, skriver Biogas Danmark i en ny informationskampagne om biogas.