Biogas Outlook 2021

Status, prognoser og perspektiver for biogasproduktion og -anvendelse 2021-2030

Biogas Outlook 2021 dokumenterer effekterne på klima, vandmiljø og beskæftigelse af en fortsat udbygning af produktion og anvendelse af biogas. Biogas Danmarks analyser er foretaget med udgangspunkt i Energistyrelsens nye Klimastatus og -fremskrivning 2021 – og er desuden baseret på en lang række officielle redegørelser, rapporter og forskningsprojekter.

Med en biogasproduktion på 60 petajoule kan gasbehovet i både industri og energisektor dækkes 100 procent. Samtidig er det muligt at levere yderligere 10 petajoule biogas, som kan dække cirka 15 procent af det forventede energibehov i vare- og godstransporten.

Biogas Outlook 2021 viser desuden, at den øgede biogasproduktion vil reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet med 1.400 tons om året i 2027, hvor Danmark skal leve op til EU-krav om forbedring af vandmiljøet. Det skyldes, at afgasningen af husdyrgødning i biogasanlæg gør kvælstoffet mere tilgængeligt for planterne.

En kraftig vækst i biogasproduktionen vil samtidig bidrage til beskæftigelsen, idet biogasudbygningen kan sikre mere end 6.000 permanente jobs, primært i landdistrikterne, fremgår det af Biogas Outlook 2021.