Årets Virtuelle Gaskonference 2021

Hør om Rockwools skift til biogas på de danske fabrikker ved Årets Virtuelle Gaskonference 2021. Foto: Rockwool.

Hvordan indgår gas i den grønne omstilling?

Dansk Gasforening inviterer den 16. april til Årets Virtuelle Gaskonference 2021, hvor du blandt andet kan møde virksomheder, som har taget biogassen til sig inden for industri og tung transport.

Blandt indlægsholderne er:

Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations, Aalborg Portland
Jesper Thomassen, Managing Director, Nordic Sugar
Frank Ove Larsen, adm. direktør, ROCKWOOL Nordics
Michael Gregersen, direktør, Alex Andersen Ølund

I paneldebatten der fokus på industri og biogas samt brint og sektorkobling. Her møder du blandt andre Dansk Industri, Klimarådet, Danmarks Grønne Investeringsfond og Energinet.dk.