Årets Grønne Gaskonference 2022

Højaktuelle temaer på Årets Grønne Gaskonference.

Den grønne omstilling af gas- og energisektoren er i fuld gang og er på vej ind i næste intensive fase, både på grund af fortsatte klimaforandringer, men i høj grad også aktualiseret af den nuværende kritiske energisituation i Europa.

På Årets Grønne Gaskonference kan du høre en række topfolk fra energibranchen i Danmark og Europa og medlemmer af Folketinget give deres indspark i debatten om de højaktuelle temaer:

  • Gassens rolle i den grønne omstilling
  • Grøn omstilling i EU
  • Grøn omstilling i Danmark

Konferencen veksler mellem indlæg, dialog og interview, og skarpe Tine Gøtzsche er moderator og vil styre dagens program.


Program

10.00-10.30 Velkommen
Søren Eriksen, formand, Dansk Gas Forening
Tine Gøtzsche, moderator

10.30-12.00 Gassens rolle i den grønne omstilling
Indlæg og dialog I
Troels Ranis, DI Energi
Esben Tranholm Nielsen, Landbrug & Fødevarer Klima & Energi
Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten
Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti

Indlæg og dialog II
Michael Zöllner, Danmarks Grønne Investeringsfond
Tore Sylvester Jeppesen, Haldor Topsoe
Carsten Kissmeyer, Venstre
Anne Paulin, Socialdemokratiet

13.00-14.00 Grøn omstilling i EU
Indlæg og interview
Riccardo Galletta, ACER (virtuelt)
Peter Kristensen, Ready4H2
Jeppe Danø, Energinet
Thea Larsen, Marcogaz

14.30-15.30 Grøn omstilling i Danmark
Indlæg og interview
Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen
Ole Hvelplund, Nature Energy
Jan Juul Christensen, Københavns Lufthavne
Simon Sehested, Gas Storage Denmark

15.30 Afslutning og forfriskning