( Læs videre under billedet )

Bygger på Energistyrelsens biogasprognose

Scenarierne i Biogas Outlook 2022 bygger på prognoserne for biogasproduktion og gasforbrug i Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2022 (KF22), suppleret med data fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Energinet, Evida og en række andre kilder.

De aktuelle forandringer i energimarkederne og økonomien er derfor ikke indregnet i datagrundlaget for denne udgave af Biogas Outlook. På enkelte områder – eksempelvis børsværdi af naturgas og klimaaftryk af el- og gasforbrug – har vi medtaget data fra 1. halvår 2022.

Biogas Outlook er ikke tænkt som en rapport, der skal læses fra start til slut, men nærmere som et opslagsværk, hvor man kan finde de vigtigste faktuelle oplysninger og data om biogas i Danmark.

Energikrisen har skabt stor interesse for og meget debat om biogas, og der er mere end nogensinde brug for et sted, hvor man kan finde centrale facts om biogas.

Biogas Outlook 2022 er Biogas Danmarks bidrag hertil.